A személyi jövedelemadó bevallási szabályok változása 2018. január 1-jétől

A munkáltatói adómegállapítás megszűnése 2018. január 1-jén hatályát veszti az Szja tv. 14. §-ában foglalt, a munkáltatói adómegállapításra vonatkozó rendelkezés, ami azt is jelenti, hogy a munkáltató a 2017-es évre vonatkozóan már nem készítheti el a munkavállalók adóelszámolását. Adóbevallási tervezet A NAV a nyilvántartásában szereplő, a munkáltatói, kifizetői bevallások, adatszolgáltatások adatai alapján 2018-ban is elkészíti a magánszemélyek adóbevallási tervezetét, külön erre irányuló kérelem nélkül.

 

Kérjük a munkáltatókat, hogy erről tájékoztassák munkavállalóikat, a következők szerint!

 

Az elkészített adóbevallási tervezeteket a NAV 2018. március 15-étől az ügyfélkapun keresztül elérhetővé teszi.

 

Ügyfélkapu regisztráció hiányában a magánszemélyek 2018. március 19-éig kérhetik, hogy a NAV papír alapon küldje meg az adóbevallási tervezetet. A kérelem többféle módon juttatható el az adóhatósághoz:
 

- SMS-ben a +36 30 344 4304 telefonszámon 2018. január 8-tól (az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint: SZJA szóköz adóazonosítójel szóköz ééééhhnn).

- a NAV honlapjáról elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja) a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű formanyomtatványon

- levélben kötetlen formában (megadva adóazonosító jelét és születési dátumát)

- az ügyfélszolgálati irodákban személyesen vagy

- az Általános Tájékoztató Rendszeren keresztül telefonon (telefonszám: 1819).

 

Ha a magánszemély 2018. május 22-éig  nem fogadja el egészíti ki, javítja az adóbevallási tervezetet, illetőleg nem nyújt be önadózóként elkészített 17SZA bevallást, akkor az adóbevallási tervezet adóbevallássá válik.

 

Problémát okoz, ha a magánszemélynek van olyan jövedelme, amely nem kifizetőtől származik, és erről az adóhatóságnak nincs információja (pl. ingatlan bérbeadás magánszemélynek). Így ez a jövedelem nem fog szerepelni az elkészített bevallásban, és egy ellenőrzés során adóhiány és bírság megállapítására kerülhet sor.

 

Szintén gondot jelent, ha a magánszemély valamely kedvezményéről nem, vagy csak későn tájékoztatja a munkáltatót, és ez a kedvezmény nem kerül figyelembe vételre (adótöbblet).

 

Ezért FONTOS, hogy mindenki ellenőrizze a NAV bevallás tervezetét!

 

A NAV első alkalommal a 2017-es adóévre vonatkozóan adóbevallási tervezetet készít az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek és a mezőgazdasági őstermelők részére is, feltéve, hogy az adóévben bevételt, jövedelmet szereztek.

 

Ez egyéni vállalkozóknak kötelező saját maguknak elkészíteni az adóbevallást, és azt 2018. február 25-ig elektronikus úton a NAV részére megküldeni.

 

Természetesen bárki más is adhat be adóbevallást, az felülírja a NAV által elkészített bevallási tervezetet.

 

A mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésére kötelezett magánszemélyek esetében a személyi jövedelemadó-bevallási határidő is módosul, az adóévet követő év február 25-éről május 20-ra.

 

FONTOS!

 

A NAV által készített adóbevallás során nincs lehetőség arra, hogy a magánszemély adójának 1 + 1 %-áról nyilatkozzon.

 

Félő, hogy ez az új adóbevallási rendszer miatt sokan nem fognak nyilatkozni a felajánlásról, ezért e tekintetben csak a könyvelőirodák és a munkáltatók segítségére számíthatnak a felajánlást fogadó szervezetek.

 

Nagyon fontos feladata van tehát ez ügyben a könyvelőirodáknak és a munkáltatóknak, kérjük tájékoztassák és segítsék a dolgozókat felajánlásuk teljesítésében.

 

Az ügyfélkapuval rendelkezők a 17EGYSZA jelű nyomtatványon 2018. május 22-ig küldhetik el nyilatkozatukat.

 

Az ügyfélkapuval nem rendelkező magánszemélyek a kinyomtatott és kitöltött 17EGYSZA nyomtatvány postai úton való beküldésével tudnak rendelkezni, a beküldés határideje ebben az esetben is 2017. május 22. A munkáltatók, könyvelőirodák töltsék le ezt a nyomtatványt, és adják át a magánszemélyeknek!

 

2018. évtől kezdődően a bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozat újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig érvényes, így azt később nem kell megismételni. Az újabb kedvezményezett megjelölésére vagy a nyilatkozat visszavonására a nyilatkozattétel évét követő május 20-áig, évente egy alkalommal kerülhet sor.

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login