A számla kötelező adattartalma 2017.01.01-től (változás)

A belföldön letelepedett adóalanynak kötelező a számlán feltüntetnie a vevője adószámának első nyolc számjegyét, amennyiben a belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesített, és a számlában áthárított adó eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot. 2016.12.31-ig ez az érték 1 millió forint volt.

Ezzel az új előírással foglalkoztunk már Hírlevelünkben "Módosuló adótörvények 2016-2017. (összefoglaló)"cím alatt az F.) Általános forgalmi adó (Áfa) szakaszban.

 

Ha a belföldön letelepedett adóalany 2017. január 1-jén illetve azt követően kibocsátott, legalább 100 000 forint áthárított adót tartalmazó számláján nem szerepel a vevő adószáma, a számla  nem felel meg az Áfa tv. előírásainak, ennek megfelelően az adólevonásra sem jogosít!

 

Az adószám nélkül kibocsátott számlát a számla korrekciójára vonatkozó előírásoknak megfelelő módon javítani kell. 

 

A 2017. január 1-jét megelőzően kibocsátott számlán abban az esetben kötelező feltüntetni a belföldön nyilvántartásba vett adóalany vevő adószámát, ha az abban áthárított adó legalább 1 millió forint. 

 

Ez a szabály érvényes abban az esetben is, ha 2017. január 1-jét megelőzően olyan ügylet tekintetében történik számlakibocsátás, amely ügylet teljesítési időpontja 2017. január 1-jére vagy azt követő napra esik. 


 
A 2017. január 1-jén vagy azt követően teljesülő ügyletről 2017. január 1-jét megelőzően, kibocsátott 100 000 forintot elérő áfa tartalmú számla esetében még az 1 millió forintos értékhatárra vonatkozó szabály érvényes.

 

A belföldi összesítő jelentés készítésének előírása 2017.01.01-rl nem változott, így 2017.06.30-ig, a módosítás hatályba lépéséig csak az 1 millió forint áfa tartalmú számlákat kell jelenteni.

 

Varga Ferenc
adótanácsadó

new-item-last-login