A számla formai hibája miatt nem veszhet el az adólevonási jog

Változott az adóhatóság álláspontja

Korábban az adóhatóság a számla formai hibáira hivatkozva is megtagadta az adólevonási jogot, de az Európai Bíróság a Pannon Gép Centrum Kft. ügyében hozott döntése felülírta a magyar gyakorlatot, hívta fel a figyelmet az RSM-DTM szakértője, melyet a Piac és Profit hozott nyilvánosságra. A számla kötelező adattartalmára vonatkozó előírásokat az áfatörvény tartalmazza tételesen. A NAV külön információs füzetet is közzé tett a számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályairól. Az adóhatóság korábban önmagában a számla formai hibájára tekintettel is megtagadta az adólevonási jogot anélkül, hogy a számla javítására az ellenőrzés során lehetőséget biztosított volna. Az Európai Bíróság ítélete alapján ezt a gyakorlatot rövid időn belül megszüntették. Főszabály szerint az adólevonási jog nem korlátozható önmagában a számla formai hibája miatt, az adólevonási jogot nem lehet megtagadni ezzel az indokkal. Amennyiben az ellenőrzés megállapítása szerint a gazdasági esemény a számlában foglaltak szerint megtörtént, azonban a számla az áfatörvény által előírt, kötelezően szerepeltetendő adatok valamelyikét nem, vagy helytelenül tartalmazza, az adóhatóságnak fel kell hívnia az adóalanyt a számla hibájának a kijavítására, illetve a hiányok pótlására. Abban az esetben, ha az adóalany a valós adatok alapján az áfatörvény rendelkezéseinek megfelelően módosított számlát az eljárás során az adóhatóság határozatának jogerőssé válásáig bemutatja, az adólevonási joga – az egyéb feltételek fennállása esetén – az adólevonási jog keletkezésének adómegállapítási időszakára, illetve az azt követő (elévülési időn belüli) adómegállapítási időszakra vonatkozóan sem korlátozható. Az Európai Bíróság döntése azt is megállította, hogy amennyiben a levonás anyagi jogi feltételei teljesülnek és a javított számla tartalmazza a szolgáltatásnyújtás teljesítésének pontos időpontját, úgy az általános forgalmi adó levonása akkor sem tagadható meg, ha a sztornó számla és a javított számla sorszámozása eltérő.

Forrás: www.online.kpr.hu

new-item-last-login