A segítő családtag alkalmazásáról

2012.01.01-től törlésre került a Tbj. 4. § g). pontja, mely pont a segítő családtag fogalmát tartalmazta. Emiatt bizonytalanságot okoz (revízió, ellenőrzés során is), hogy ki számít segítő családtagnak, hogyan foglalkoztathatók ezek a személyek.

Majd ismét megjelent ez a fogalom a ma már nem hatályos 2014. évi CII. törvény 10. pontjában, de maga a családtag definíció ma is él, mely szerint:
 

- segítő családtag az egyéni vállalkozónak, az egyéni cég és a Betéti társaság tagjának közeli hozzátartozója, aki a vállalkozásban személyesen közreműködik

- közeli hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér [Ptk. 8. § (1) 1.].

- egyeneságbeli rokon a magánszemély felmenő rokona, vagy leszármazója

 

Az adótörvények nem határozzák meg a segítő családtag foglalkoztatásának kötelező formáját, így az alkalmazásuk lehet:
 

- munkaviszonyban

- egyszerűsített foglalkoztatás szerinti jogviszonyban

- megbízási jogviszonyban

 

Hírlevelünkben most csak az utóbbi esettel, a megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatással foglalkozunk, azon belül is a családtag ingyenes foglalkoztatási lehetőségével.

 

Foglalkoztathatja ingyenesen, tehát díjazás nélkül az egyéni vállalkozó, az egyéni cég és a Betéti társaság családtagját?

 

A válasz: Igen!

 

A megbízási jogviszonyban történő ingyenes foglalkoztatási jogviszony a Ptk. 6:280. § (1) bekezdése értelmében az olyan megbízási szerződéssel történő foglalkoztatás, amely alapján a megbízó ellenszolgáltatás nyújtására nem köteles.

 

Tehát él továbbra is a segítő családtag ingyenes foglalkoztatási lehetősége, de a problémák elkerülése végett ajánlott ennek írásban történő rögzítése.

 

Ebben az esetben a foglalkoztatott nem lesz biztosított, így 'T1041 nyomtatványon bejelentési kötelezettség nincs, nem szerez jövedelmet, így '08-as bevallási kötelezettség sincs.

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login