A nyugdíj mellett munkát végzők járulékmentességéről

2020. július 1-től már nem csak a munkaviszonyban álló, hanem foglalkoztatási formától függetlenül minden munkát végző saját jogú nyugdíjas (például a megbízási jogviszonyban álló is), mentesül a biztosítási- és járulékfizetési kötelezettség alól.

A foglalkoztatónak az érintettek biztosítási jogviszonyának megszűnését 8 napon belül be kell jelenteni a NAV-hoz a 20T1041-es számú adatlapon.

 

Az új Tbj. a kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyéni- és társas vállalkozókra is kedvező szabályokat vezet be.

Kiegészítő tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt az egyéni- és társas vállalkozót, aki saját jogú nyugdíjas, továbbá a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt betöltötte és özvegyi nyugdíjban részesül, akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.

2020. július 1-től a nyugdíjas vállalkozók nem fizetnek járulékot, és a társas vállalkozásnak sem kell a nyugdíjas társas vállalkozó után az egészségügyi szolgáltatási járulékot megfizetni.

 

Az új Tbj-vel összhangban a nyugdíjas munkavégzésből származó jövedelme után a kifizetőnek sem kell szociális hozzájárulási adót fizetni.

 

Forrás: www.online.kpr.hu

new-item-last-login