A NAV tájékoztatója a távmunka költségtérítéséről veszélyhelyzetben

A távmunka költségeit azok a munkavállalók számolhatják el, akiknek a munkaszerződésében eleve szerepel a távmunkavégzés, vagy akik munkáltatójukkal a veszélyhelyzeti rendelkezések alapján állapodtak meg a távmunkavégzésről.

A veszélyhelyzet ideje alatt az Szja törvény rendelkezéseitől eltérően igazolás nélkül, költségként elszámolható a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítésként fizetett összeg.

Ennek maximuma havonta

- 2021. január 1-től a havi minimálbér 10 százaléka, azaz 16 740 forint,

- az ezt követő években az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg.

 

Ha a munkavállaló nem egész hónapban dolgozik távmunkában, akkor a havi összeg a távmunkában ledolgozott napok arányában számolható el.

 

A költségelszámolás feltétele:

- a költségtérítésről a munkáltató és a munkavállaló előzetesen megállapodjon

- a munkavállaló a távmunkavégzés után a tárgyhónapban ne számoljon el más, az Szja tv-ben nevesített költséget, például internethasználatot, a munkavégzés helyének bérleti díját, rezsijét.

 

Forrás: online.kpr.hu

new-item-last-login