A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2019. évi mértékéről

A Kormány a 112/2019. (V. 15.) rendeletében szabályozta a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2019. évi mértékéről.

A 2019. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke

 

2.336 forint/óra.

 

A rendelet hatályba lép 2019.VII.15-én,  e rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.

new-item-last-login