A minimálbér és garantált bérminimum 2021. évben

a 20/2021. (I. 28.) Korm. rendeletben kihírdették a 2021.-ben alkalmazandó minimálbér és garantált bérminimum összegét.

 A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

 

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló minimálbére
 

alkalmazása esetén 167.400 forint

hetibér alkalmazása esetén 38.490 forint

napibér alkalmazása esetén 7.700 forint

órabér alkalmazása esetén 963 forint.havibér 

 

 

A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma
 

havibér alkalmazása esetén 219.000 forint

hetibér alkalmazása esetén 50.350 forint

napibér alkalmazása esetén 10.070 forint

órabér alkalmazása esetén  1.259 forint

 

 

Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes) összege
 

minimálbér alkalmazása esetén 167.400 forint

bérminimum alkalmazása esetén 219.000 forint
 

Ha a teljes munkaidő napi 8 óránál hosszabb, az órabért arányosan csökkentett mértékben, ha rövidebb, arányosan növelt mértékben kell figyelembe venni.

Részmunkaidő esetén a havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni.

Az új előírást először a 2021. február hónapra járó béreknél kell alkalmazni.

E rendelet alkalmazásában

  • munkáltatón a költségvetési szervet
  • munkavállalón a költségvetési szervnél foglalkoztatottakat
  • alapbéren a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, egészségügyi szolgálati, politikai szolgálati és biztosi jogviszonyban állók esetében az illetményt, a különleges jogállású szervnél közszolgálati jogviszonyban állók esetében az illetményt, közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét is érteni kell

 

Ahol jogszabály rendelkezése szerint valamely jogosultság megállapításának vagy felülvizsgálatának a tárgyév januárjában érvényes kötelező legkisebb munkabér vagy a garantált bérminimum az alapja, ott a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott kötelező legkisebb munkabér vagy garantált bérminimum alapján a jogosultságot 2021. február 28. napjáig ismételten meg kell állapítani vagy felül kell vizsgálni [21/2021. Korm. r. 1. §].

 

 

munkavállaló, minimálbér, garantált bérminimum, teljesítménybér, havibér, hetibér, napibér, órabér

 

A Kormány 20/2021. (I. 28.) rendeletével meghatározta a minimálbér és garantált érminimum mértékét 2021. évre.

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login