A minimálbér és garantált bérminimum 2020. évben

(367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet) A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló minimálbére

- havibér alkalmazása esetén 161.000 forint

- hetibér alkalmazása esetén 37.020 forint

- napibér alkalmazása esetén 7.410 forint

- órabér alkalmazása esetén 926 forint.

 

A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma

- havibér alkalmazása esetén 210.600 forint

- hetibér alkalmazása esetén 48.420 forint

- napibér alkalmazása esetén 9.690 forint

- órabér alkalmazása esetén 1.211 forint

 

Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes) összege

- minimálbér alkalmazása esetén 161.600 forint

- bérminimum alkalmazása esetén 210.600 forint

 

Ha a teljes munkaidő napi 8 óránál hosszabb, az órabért arányosan csökkentett mértékben, ha rövidebb, arányosan növelt mértékben kell figyelembe venni.

 

Részmunkaidő esetén a havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni.

 

Az új előírást először a 2020. január hónapra járó béreknél kell alkalmazni.

 

E rendelet alkalmazásában

- munkáltatón a költségvetési szervet

- munkavállalón a költségvetési szervnél foglalkoztatottakat

- alapbéren a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, es biztosi jogviszonyban állók

esetében illetményt, közszolgálati jogviszonyban állok esetében az alapilletmény es az illetménykiegészítés együttes összegét is érteni kell.

 

2020. május 1-jetől alapbéren a különleges jogállású szervnél közszolgálati jogviszonyban állok esetében az illetményt is érteni kell.

new-item-last-login