A megbízható adózói minősítés előnyeiről

Az állami adó- és vámhatóság a cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfa-regisztrált adóalanyt negyedévente, a negyedév utolsó napján fennálló adatok alapulvételével a tárgynegyedévet követő 30 napon belül minősíti.

Az állami adó- és vámhatóság által végzett ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot. Nem érvényes ez a rendelkezés, ha az adózó az ellenőrzést akadályozó módon nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének.

Az állami adó- és vámhatóság a bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén a megbízható adózót mulasztási bírság kiszabása nélkül, határidő tűzésével felhívja a kötelezettség teljesítésére, vagy a hiba javítására.

Kivéve, ha a mulasztási bírság

 - a foglalkoztatott bejelentése
 - EKAER hibás, vagy elmulasztott bejelentése

miatt történik
 

Az állami adó- és vámhatóság által kiszabható mulasztási bírság felső határa az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 50 százaléka.

 

Az állami adó- és vámhatóság által kiszabható adóbírság felső határa az általános szabályok szerint kiszabható adóbírság felső határának 50 százaléka.

 

Nem alkalmazható a kedvező elbírálás azon mulasztás, illetve adóhiány megállapítás esetén, mely a megbízható adózói minősítés elvesztését eredményezi.

 

A megbízható adózó részére az állami adó- és vámhatóság az általa nyilvántartott, 10 000 forint vagy azt meghaladó, de legfeljebb 500 000 forint összegű tartozásra az adózó elektronikus úton benyújtott kérelmére vagy az adóhatósági ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozatára évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.

 

De nem engedélyezhető fizetési könnyítés

-a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére és a levont jövedelemadóra

- a beszedett helyi adóra

- a kifizető által a magánszemélytől levont járulékokra

2017.01.01-től a megbízható nem nyilvánosan működő részvénytársaság adózó által visszaigényelt általános forgalmi adót az állami adó- és vámhatóság 75 nap helyett 45 napon belül utalja ki.

A megbízható nyilvánosan működő részvénytársaság adózó által visszaigényelt általános forgalmi adót az állami adó- és vámhatóság 75 nap helyett 30 napon belül utalja ki.

 

2018.01.01-től a megbízható nem nyilvánosan működő részvénytársaság adózó által visszaigényelt általános forgalmi adót az állami adó- és vámhatóság 75 nap helyett 30 napon belül utalja ki.

A megbízható nyilvánosan működő részvénytársaság adózó által visszaigényelt általános forgalmi adót az állami adó- és vámhatóság 75 nap helyett 20 napon belül utalja ki.

 

new-item-last-login