A magánszemély ingatlan bérbeadásának aktuális szabályairól

Tekintettel arra, hogy 2019-től módosult az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem elszámolása, ismertetünk néhány lényeges előírást.

Magánszemély az ingatlan bérbeadását végezheti

- adószám kiváltása nélkül

- adószám birtokában

 

Adószám kiváltása nélkül (mentesülés a bejelentési kötelezettség alól) a bérbeadás akkor végezhető, ha a bérbeadást az Áfa tv. fő szabálya szerint adómentesen [Áfa tv. 86. § (1) l)] végzi, nem választott erre tevékenységére adókötelezettséget [Áfa tv. 257. § (5)].

 

Ebben az esetben a magánszemély számlát nem bocsát ki, csupán egy, a számviteli bizonylat előírásainak megfelelő dokumentumot készít.

 

Lényeges változás 2019. január 1-jétől az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem megállapítása során nem kell bevételként figyelembe venni az ingatlan használatához kapcsolódó közüzemi díjat [Szja tv. 17. § (a)].

 

Adószám hiányában kibocsátott számviteli bizonylaton, adószám esetében a számlán fel kell tüntetni a megtérített közüzemi díjat, annak ellenére, hogy azt bevételként nem kell figyelembe venni.

 

Fontos, hogy a megtérített társasházi közös költség NEM KÖZÖZEMI DÍJ, így annak megtérítése az adóköteles bevétel része.

 

Lakás bérbeadása esetén a bérbeadó magánszemély a bérbeadásból származó bevételéből levonhatja a más településen általa bérbevett lakás ugyanazon évben igazoltan megfizetett bérleti díját, feltéve, hogy

- a bérbeadás, illetve a bérbevétel időtartama a 90 napot meghaladja

- a bérbevett lakással összefüggésben a magánszemély más tevékenységéből származó bevételével szemben költséget nem számol el

- az igazoltan megfizetett bérleti díjat számára még részben sem térítették meg

Ebben az esetben a kifizetőnek adóelőleget nem kell levonni [Szja tv. 17. § (5) és 46. § (4) c)].

A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelme a bevétel és a bevétellel szemben elszámolt költség különbözete. A jövedelem után 15 % Szja fizetési kötelezettség keletkezik, egyéb adót, járulékot nem kell fizetni.

 

A költségelszámolás lehet

- 10 %-os költségátalány

- tényleges, a bérbeadáshoz kapcsolódó közvetlen költség elszámolása

 

A költségelszámolás része

- bérbeadásra hasznosított tárgyi eszköz időarányos értékcsökkenési leírása, felújítási költsége

- ténylegesen felmerülő egyéb költség (rezsiköltség, társasházi közös költség, stb)

 

A kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök, nem anyagi javak beszerzésére, előállítására fordított kiadás egy összegben elszámolható, ha az a 200 ezer forintot nem haladja meg [Szja tv. 3. számú melléklet I. fejezet 2. pont].

 

A 2017. június 20-ától hatályos szabályozás alapján a közös tulajdonban álló ingatlan bérbeadása esetén a költségek igazolására bármely tulajdonostárs nevére kiállított bizonylat figyelembe vehető.

 

Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem után adóelőleget kell fizetni (kivétel az említett mentesség).

- ha bérlő kifizető, az adóelőleget ő állapítja meg, és a kifizetés hónapját követő hónap 12. napjáig az adóhatóságnak bevallja és megfizeti.

- ha a bérlő magánszemély, az adóelőleget maga állapítja meg, és negyedévente a negyedévet követő hónap 12. napjáig az adóhatóságnak megfizeti.

 

Mindkét esetben a magánszemélynek az évet követő május 20-ig adóbevallást kell készítenie, vagy el kell fogadnia a NAV által készített adóbevallási tervezetet.

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login