A koronavírus miatti kormány intézkedéséről 13. rész

A Kormány rendeleteivel a következő szabályokat léptette hatályba.

A munkaszerződés szerinti távmunkavégzés keretében költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg igazolás nélkül költségként elszámolható, feltéve, hogy a magánszemély a távmunkavégzéssel kapcsolatos költségeket az Szja tv. szerint nem számol el [487/2020. Korm. rendelet 2. §].

 

Ez a rendelkezés 2020.11.12-én lép hatályba, és hatályba marad a koronavírus - világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig, de 2021. február 8-án hatályát veszti.

 

 

Az általános forgalmi adó mértéke az adó alapjának 5 százaléka azon elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalomra, mely étkezőhelyi vendéglátás keretében történő értékesítés esetén megfelel az Áfa tv. előírásainak, vagyis étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom
(TESZOR’15 56.10-ből) feltételeinek [498/2020. Korm. rendelet 1. § (1)], illetve a rendelet hatályba lépése előtt e feltételek már fennálltak [498/2020. Korm. rendelet 1. § (2)].

 

E rendelkezés szerinti adómérték nem alkalmazható az ügylettel összefüggő szállítással kapcsolatos díjra [498/2020. Korm. rendelet 1. § (3)].

 

Ez a rendelkezés 2020.11.14-én lép hatályba, és hatályba marad a koronavírus - világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig, de 2021. február 8-án hatályát veszti.

 

 

A helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás 30 napra ingyenesen vehető igénybe a köznevelésben és a szakképzésben, nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelettel összhangban elrendelt tantermen kívüli, digitális munkarendben működő középfokú iskolával fennálló jogviszonyra tekintettel [501/2020. Korm. rendelet 1. § (1)].

 

A szolgáltatás ingyenes igénybevételére jogosult [501/2020. Korm. rendelet 1. § (2)]:

- az előfizetéssel rendelkező tanuló vagy helyette előfizetéssel rendelkező törvényes képviselője, vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult tanuló vagy törvényes képviselője erre jogosító jogcím alapján használja

- az előfizetéssel rendelkező pedagógus vagy oktató, vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult pedagógus vagy oktató erre jogosító jogcím alapján használja

 

Az ingyenes szolgáltatásra való jogosultság a jogosultat [501/2020. Korm. rendelet 2. § (1)]:

- az e rendelet hatálybalépését megelőző napon fennálló szerződési feltételek szerint vagy

- új előfizetői szerződés megkötése esetén

illeti meg.

 

A jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesen igénybe [501/2020. Korm. rendelet 1. § (3)].

 

Az ingyenes szolgáltatásra való jogosultság megszűnik bármely jogosultsági feltétel megszűnése esetén . [501/2020. Korm. rendelet 2. § (2)].

 

A jogosult az ingyenes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét - lehetőség szerint elektronikus úton - jelzi a szolgáltató felé [501/2020. Korm. rendelet 3. § (1)], és büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a szolgáltató felé, hogy az ingyenes szolgáltatás igénybevételének feltételei fennállnak [501/2020. Korm. rendelet 3. § (2)].

 

Ez a rendelkezés 2020.11.15-én lép hatályba, és hatályba marad a koronavírus - világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig, de 2021. február 8-án hatályát veszti.

 

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login