A koronavírus miatti kormány intézkedéséről 12. rész

A Kormány a 2020/485. számú rendeletével a következő szabályokat léptette hatályba 2020. november 11. napján.

Nem kell fizetnie a jelzett ténylegesen folytató főtevékenységet folytató vállalkozásnak

- szociális hozzájárulási adót a munkaviszonyban foglalkoztatottak után

- szakképzési hozzájárulást a szociális hozzájárulási adót nem fizető vállalkozásnak

- rehabilitációs hozzájárulást a jelzett hónapra, illetve a rehabilitációs hozzájárulásra a fizetésre kötelezett a 2020. évben további előleget nem fizet.

 

A kisvállalati adóalany, e tevékenységével összefüggésben a mentesített időszakra történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.

 

Az kifizetőt 2020. november hónapra illetik meg a fenti kedvezmények.

 

A kedvezményre jogosító főtevékenységek

1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenység

2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenység

3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenység

4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenység

5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenység

6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenység

7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenység

8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenység

9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenység

10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenység

11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenység

12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenység

13. Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312),

14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenység

15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenység

16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenység

17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenység, ha a tevékenység végzése megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló  rendelet szabályainak.

18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329)

 

Tényleges főtevékenységnek e rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

 

A kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a kifizető az e rendelet hatálybalépésekor már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tesz, és a munkaszerződéseket felmondással nem szünteti meg 2020. november hónapban.

 

További feltétel

- a kifizető a munkavállalót e kedvezmény nélkül elbocsátotta volna

- a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz.

 

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) regisztrált szálláshelyek esetében az állam megtéríti a szálláshely-szolgáltató részére az NTAK-ban 2020. november 8. napjáig regisztrált foglalások után számított nettó bevétel 80%-át, az alábbi főtevékenységet végző vállalkozásoknak.

1. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenység

2. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenység

3. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenység

4. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenység

 

A megtérítés feltétele, hogy

- a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen 2020. november 8. napján foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát 2020. novemberben fenntartja

- a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bérét a munkavállalók részére kifizeti

 

A megtérítendő összeg számításának alapját azok a regisztrált foglalások képezik, amelyek az e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belüli időszakra vonatkoznak.

 

A támogatás igénylésének részletes szabályait külön kormányrendelet határozza meg.

 

A hírlevelünk (5) bekezdésben felsorolt szolgáltatást nyújtó munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás nyújtható, amennyiben

- a támogatás időtartamának utolsó napján a munkavállaló jogviszonya fennáll, és

- a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti

 

A támogatás legfeljebb 2020. év november hónapra nyújtható. A támogatás, illetve az arányos támogatás a munkáltató részére utólag kerül folyósításra.

 

A munkaadó a támogatás iránti kérelmét a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti főváros és megyei kormányhivatalhoz nyújtja be.

new-item-last-login