A koronavírus miatti kormány intézkedéséről 1. rész

A Kormány 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletében közölte a járvány miatti legszükségesebb döntéseit, amely a mai naptól (2020.03.19.) hatályos.

A rendelkezések a következők:

1.) A veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége felfüggesztésre kerül.

 

A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart, melynek időtartamát a Kormány rendeletével meghosszabbíthatja.

 

A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik.

 

E rendelkezést a 2020.03.18-án éjfélig megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

 

Az adós azonban dönthet úgy, hogy a kötelezettségét a moratórium alatt is teljesíti.

 

2.) 2020.03.19. napjától fogyasztói hitelek esetén a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat (0,9 %) 5  százalékponttal növelt mértékét.

 

3.) A nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni a következő ágazatokban:

- turisztikai ágazat

- vendéglátóipari ágazat

- szórakoztatóipari ágazat

- szerencsejáték működtetése

- filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervezői terület

- sportszolgáltatást nyújtó terület

A tilalom időszaka alatt a bérleti díj e területen nem emelhető, akkor sem, ha ezt a szerződés lehetővé tenné.

 

A felmondási tilalom a Kormány rendeletével a veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbítható.

 

4.) A 3.) pontban meghatározott ágazatokban működő gazdasági egységekben 2020. március, április, május és június hónapokra a foglalkoztatott

  • a munkavállalók esetében a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól (17,5 % Szocho)
  • a munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn (4 %), azzal, hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710 forintot. Tehát nem kell a munkavállalónak megfizetni a további 14,5 % járulékot.

 

5.) 2020. március 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni, amely időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallására és megállapítására nem kerül sor.

 

6.) A személyszállítási szolgáltatást végző kisadózó vállalkozások tételes adófizetési kötelezettségük alól a 2020. március, április, május és június hónapokra mentesülnek.

 

7.) A veszélyhelyzet időtartama alatt előírt tilalmak, korlátozások betartása érdekében a munka törvénykönyve alábbi bekezdései eltérő szabályokkal kerülnek alkalmazásra a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig:

-a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást napi munkaidő kezdetét megelőzően kilencvenhat órával korábban is módosíthatja

-a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti

-a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti

 

A fenti részben foglalt szabályoktól eltérő kollektív szerződéses rendelkezéseket e rendelet hatályának tartama alatt alkalmazni nem lehet.

 

A munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

 

A Kormány részletszabályok kiadását tervezi, ha ezek megjelennek, Hírlevelünkben tájékoztatjuk ügyfeleinket.

 

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login