A kisadózó év végi teendői

Az adótörvények módosításával foglalkozó hírleveleinkben már írtunk a kisadózók (KATA szerint adózók) év végi teendőiről. A téma fontosságára tekintettel újra foglalkozunk a határidős feladatokkal.

A magánszemély 2021.01.01-től csak egy jogviszonyában lehet kisadózó. Azon kisadózók, akik jelenleg több jogviszonyban is ezt az adózási formát alkalmazzák (egyéni vállalkozás, Bt tagjaként), 2021.01.01-ig rendezni kell a jogviszonyukat az új feltételnek megfelelően, vagyis valamelyik jogviszonyukat 2020.12.31-ig meg kell szüntetni.

 

Amennyiben az említett feltétel 2021. január 1-jén nem teljesül, az állami adó- és vámhatóság 2021. január 1-jével határozat megküldése mellett az elsőként bejelentett jogviszony kivételével a többi jogviszonyt törli a bejelentett kisadózók köréből [Katv. 32/E. §. (1)].

 

A 2020. december 31-éig kifizetővel létesített és 2021-ben még fennálló szerződéses jogviszony esetén a kisadózónak írásban tájékoztatnia kell a kifizetőt arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. Ezt a tájékoztatást legkésőbb 2021. január 15-ig kell teljesíteni [Katv. 32/E. § (2)].

 

A kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő adózó a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatja a kifizetőt arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. Az adózó a változást megelőzően - a változás kezdő időpontjának megjelölésével - tájékoztatja a vele szerződéses jogviszonyban álló kifizetőt a kisadózó vállalkozás jogállása megszűnéséről vagy újrakeletkezéséről [Katv. 13. § (2)].

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login