A jegyzett, de be nem fizetett tőke rendezése

A Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéje nem lehet kevesebb hárommillió forintnál [Ptk. 3:161. § (4)]. Azon Kft-nél, ahol a jegyzett tőke nem éri el a fenti összeget, a jegyzett tőkét legalább hárommillió forintra fel kell tölteni. Ennek végső, már többször módosított határideje 2017.03.15-e. A jegyzett tőke emelésének egyik lehetséges módja, ha a tulajdonosok azt pénz befizetésével teljesítik. A Ptk. nem tartalmaz előírást arra vonatkozóan, hogy a befizetést meddig az időpontig kell teljesíteni, de társasági szerződésben rögzíteni kell azt az időpontot, ameddig a tagoknak teljesíteniük kell a befizetést.

A Számviteli törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a jegyzett, de még be nem fizetett tőkét a szabad eredménytartalékból is rendezni lehessen [Szvt. 37. § (2) h)].

A Ptk. szabályai szerint a nyereségből való részesedést csak beszámolót elfogadó taggyűlésen lehet elhatározni.

Így két taggyűlési határozat kell a jegyzett tőke emelésével kapcsolatban. Az egyik, melyben döntenek a jegyzett tőke felemeléséről (legkésőbb 2017.03.14-ig), a másik pedig egy későbbi beszámolót elfogadó taggyűlésen a szabad eredménytartalékból történő rendezésről.

Az eredménytartalékból történő emelés során a magánszemély adózatlan befektetés birtokába jut, az adózatlan összegről az emelést követő év január 31-ig adatot kell szolgáltatni az adóhatóságnak. A tagnak jövedelme akkor keletkezik, ha üzletrészét eladja, tekintettel arra, hogy annak szerzési értéke nulla volt.

 

Varga Ferenc
adótanácsadó

new-item-last-login