A járulékfizetési alsó határ és a kisvállalati adó alapja

A kisvállalati adó alapját képezik a személyi jellegű kifizetések [Katv. 20. § (1)]. A törvény kimondja, hogy személyi jellegű kifizetésnek azon személyi jellegű ráfordítás minősül, amely a Tbj. szerint járulékalapot képez az adóévben [Katv. 20. § (2) a)].

A törvény szerint járulékalapot képező jövedelem az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem, a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont tagdíj, a szakképzési munkaszerződés alapján ténylegesen kifizetett pénzbeli juttatás, a felszolgálási díj, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj [Tbj. 27. § (1) a)].

A Tbj. törvény alapján a biztosított munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, a honvédelmi alkalmazott, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló [Tbj. 6. § (1)] körbe tartozó személyek esetben a járulékalap havonta legalább a minimálbér 30 százaléka (járulékfizetési alsó határ) [Tbj. 27. § (2)].

 

Felvetődik a kérdés, hogy mi számít a KIVA alapjának

- a ténylegesen kifizetett összeg, vagy

- járulékfizetés alsó határa

ha ezt az összeget nem éri el a tényleges kifizetés

Erről jelent meg a napokban a NAV és a PM közös tájékoztatója.

A személyi jellegű ráfordítások a számvitelről szóló törvény értelmében az alkalmazottaknak munkabérként, a szövetkezet tagjainak munkadíjként elszámolt összegek, a természetes személy tulajdonos személyes közreműködése ellenértékeként kivett összegek, továbbá a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok [Szvt 79. § (1)].

Tekintettel a fentiekre, a KIVA alapjánál a tényleges jövedelem összegét indokolt alapul venni, a járulékfizetési alsó határt figyelmen kívül kell hagyni.

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login