A fejlesztési tartalék képzésének kedvezményes szabályozása

Megjelent a 171/2020. Kormány rendelete a fejlesztési tartalék képzésének kedvezményes szabályozásáról. Hatályos 2020.05.01-től.

1.) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltaktól eltérően az adózás előtti eredményt csökkenti az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de
 

- legfeljebb az adózás előtti nyereség összege és

- legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint.

 

A rendelkezés értelmében tehát a 10 milliárdos korlátra figyelemmel a teljes adózás előtti nyereséget lekötött tartalékba lehet helyezni.

 

E rendelkezést első alkalommal e rendelet hatálybalépésének napját magában foglaló adóévre kell alkalmazni.

 

A rendelkezéseket az adózó a 2019-ben kezdődő adóévre választása szerint alkalmazza.

 

Nem változott, hogy az adózó a fejlesztési tartalékot a lekötése adóévét követő négy adóévben megvalósított beruházás bekerülési értékének megfelelően oldhatja fel.

 

2.) Ha az adózó a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan e rendelet hatálybalépésének napjáig már nyújtott be társasági adóbevallást, és a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan elfogadott számviteli beszámolóval rendelkezik, akkor az éves társasági adóbevallást 2020. szeptember 30-ig önellenőrzi, és ezzel egyidejűleg a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozó, elfogadott számviteli beszámolója tekintetében a számviteli ellenőrzés szabályai szerint lekötött tartalékot képez.

 

Ha az adózó a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan e rendelet hatálybalépésének napjáig társasági adóbevallást nem nyújtott be, de a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan elfogadott számviteli beszámolóval rendelkezik, akkor a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozó, elfogadott számviteli beszámolója tekintetében a számviteli ellenőrzés szabályai szerint lekötött tartalékot képez.

new-item-last-login