A bevallási nyilatkozatról

A magányszemély a 2015. évben megszerzett jövedelmével kapcsolatos elszámolásának egy új lehetősége nyílt meg 2016-ban. Ez a bevallási nyilatkozattétel [Art 26/A. §].

A nyilatkozatot vagy a munkáltatójának (15M30), vagy ha a nyilatkozattétel időpontjában nincs munkáltatója, akkor az Adóhatóságnak (15NY31) kell benyújtania.

 

A nyilatkozattételre az jogosult

  • - aki 2015. évben kizárólag munkáltatótól származó jövedelmet szerzett
  •   10 % költséghányad kivételével nem számol el költséget
  • - nem érvényesít adóalap- vagy adókedvezményt
  • - nem rendelkezik adója valamely önkéntes pénztárhoz történő átutalásáról
  • - nem szerzett munkáltatójától az évben tőkejövedelmet
  • - nem szerzett a munkáltatójától 1 millió forintot meghaladóan ingatlan  bérbeadásból származó jövedelmet

A nyilatkozattételt 2016. január 31-ig lehet megtenni. Ennek elmulasztása jogvesztő.

A munkáltató 2016. február 12-ig a 08-as bevalláson adatot szolgáltat a nála nyilatkozatot benyújtó munkáltatókról.

Az Adóhatóság 2016. május 20-ig állapítja meg a magánszemély adóját. Ha a megállapított adó megegyezik a munkáltató (munkáltatók) által adóelőlegként levont adóval, a magánszemély értesítést nem kap.

Ha eltérés mutatkozik, az eltérésről a magánszemély határozatot kap.

Amennyiben az Adóhatóság észleli, hogy a magánszemély nem lett volna jogosult nyilatkozattételre, erről még 2016.05.20-a előtt értesíti, hogy a 1553-as bevallását határidőre meg tudja tenni.

A nyilatkozat-minta innen letölthető:

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login