Változások a szálláshely-szolgáltatásban

2019. június 28-án módosult a szálláshely-szolgáltatásra vonatkozó kormányrendelet, mely bevezette a magánszálláshely fogalmát, megkülönböztetve azt az egyéb szálláshely fogalmától.

A módosítás alapján egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységet magánszemélyek és egyéni vállalkozók nem, csak cégek végezhetnek, az általuk kiadott szobák száma maximum 25, az ágyak száma legfeljebb 100 lehet.

 

A magánszemélyek, egyéni vállalkozók magánszálláshely-szolgáltatásként legfeljebb 8 szobát, illetve legfeljebb 16 ágyat adhatnak ki. (Az Szja törvény módosításával az eddigi egyéb szálláshely szolgáltatás helyébe a magánszálláshely fogalom került. )

 

Az Szja törvény fizető-vendéglátó tevékenységet folytatónak tekinti azt a magánszemélyt, aki nem egyéni vállalkozóként a kormányrendelet szerinti magánszálláshely-szolgáltatási tevékenység keretében ad szállást egy adóévben ugyanannak a személynek legfeljebb 90 napra.

 

Nem változott az, hogy fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély adóévenként az adóév egészére tételes átalányadózást akkor választhat, ha a tevékenységet a tulajdonában vagy haszonélvezetében lévő legfeljebb három, nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű lakásban vagy üdülőben folytatja.

 

Magánszálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentésekor a ’T101-es számú nyomtatványon 2019. november 1-et követően az 552014 ÖVTJ kódot kell feltüntetni.

 

Forrás: www.online.kpr.hu

new-item-last-login