Szigorodott az EKAER kockázati biztosíték mentességi szabálya

Szigorodott az EKAER kockázati biztosíték mentességi szabálya

 

Kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység esetén EKAER számot az állami adó- és vámhatóság csak azon adózó számára állapít meg, aki vagy amely a kockázatos élelmiszerek tekintetében 
• az élelmiszer-előállítással és forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomon követhetőségéről szóló rendelet előírásai szerint a tevékenységét első magyarországi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer vállalkozóként bejelentette 
• az első magyarországi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer-vállalkozóként a rendelet előírásai szerint az első magyarországi tárolási hely bejelentésének eleget tett 
• ezen alcím szerinti biztosítékadási kötelezettségét teljesítette 
• egyéb kockázatos termékek tekintetében biztosítékadási kötelezettségét teljesítette. 

 

Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az az adózó, aki
• az állami adóhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban szerepel, vagy
• legalább két éve működik és szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt
 

Az új Art. rendelkezése értelmében az új kötelezett nem kaphat mentességet a biztosíték fizetése alól.
 

Új kötelezett az az adózó aki a tárgyévben és az azt megelőző két évben e tekintetben bejelentést nem tett, és
• ebben az időszakban általános forgalmi adó bevallást nem nyújtott be (ideértve az alanyi adómentességet választó adóalanyt is)
• valamint ha az adózó adóbevallás helyett a nemleges nyilatkozatot nyújtott vagy nyújthatott volna be
• ebben az időszakban adószám felfüggesztés hatálya alatt állt.

 

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login