Kötelező Visszaváltási rendszer (DRS)

2024. január 1-től országos szinten bevezetésre kerül a belföldön forgalomba hozott kötelező visszaváltási díjas termékek visszaváltási rendszere (DRS). A kötelező visszaváltási rendszerbe tartozó termékek körét kormányrendelet fogja meghatározni. A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet szerint ezek a 0,1-3 literig terjedő fém, műanyag és üveg italcsomagolások (kivéve a tej alapú italtermékek csomagolása).

 

EPR és DRS gyártói regisztráció
 

2023 április 1-től a fent megjelölt italcsomagolások gyártóinak (DRS gyártóknak), mint csomagolási EPR gyártóknak - egyutas és többutas italcsomagolás esetében is - regisztrálniuk kell a MOHU Partner Portálon. 

DRS termékregisztráció

A DRS termékregisztráció 2023 második felében indul, melynek célja a visszaváltási rendszerben részt vett palackok adatbázisának létrehozása, a gépi visszaváltás-informatikai hátterének műszaki megalapozása. A MO Partner Portálon lesz lehetőség DRS gyártóként a regisztrálását HU kapcsolatni. 

nagy figyelmet, hogy csak azon termékek visszaválthatósága biztosított 2024. január 1-től 2023. november 15-ig benyújtottak termékregisztrációra és az auditon megfeleltek, a későbbi regisztrált és auditra megküldött termékek csak az arra előírt átfutási idő után (45 nap) elegendő auditálásra, és ezt követően hozhatóak forgalomba. A termékeknek a jogszabályban közzétett jelölési követelményei kell megfelelni (Részletes jelölési tájékoztató hamarosan.)

A 2024 első negyedévre vonatkozó már a DRS-t is figyelembe veszi a vevő körforgásos kódrendszer logika alapján a DRS-be tartozó termékeik kibocsátási adatait, ezzel a csomagolási EPR-ből ezen termékekre vonatkozó DRS gyártókká „válnak”. A gyártók 2024-től DRS szolgáltatási és - 5 évig, a kezdeti beruházások megtérítéseként - csatlakozási díj fizetésre kötelezettek, a miniszter által kihirdetett díjszintek figyelembevételével. A DRS szolgáltatási díj fizetési kötelezettségek megegyeznek az EPR gyártókra vonatkozóval (azaz számla kézhezvételtől 15 napon belül). 

A szolgáltatási és csatlakozási díjak mellett a piacra dobott egyutas csomagolásban forgalomba hozott DRS termékek darabszámára vetítve a visszaváltási díjat is kell fizetni a MOHU számlájára, megképezve ezzel a visszaváltási díj fogyasztói visszatérítésének pufferét. A gyártó a visszaváltási díjat a tárgyhónapban forgalomba hozott, kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék után havonta, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig fizeti meg a koncessziós társaság részére.

Milyen kell regisztrálni?

Minden, a kötelezően visszaváltási díjas rendszer (DRS) hatálya alá tartozik az eső fogyasztói, közvetlen csomagolást regisztrálni kell, így minden olyan italterméket, ami: műanyag, fém, üveg alapanyagú, 0,1-3 liter közötti űrtartalmú, egyutas (nem újrahasználható), vagy többutas (újrahasználható). Kivételt képeznek: a tej és tejalapú italtermékek.

Miből áll a termékregisztráció?

Termék adatok regisztrálása elektronikus úton

Sikeres EPR – és DRS partner regisztráció, valamint a Visszaváltási díjas termék gyártói szabályzatának elfogadását követően lehetőség van az egyutas és többutas termékek regisztrációjára jellemző paraméterek mentén. A Partner Portálon ( https://oss.mohu.hu/ ) keresztül elektronikus regisztrációja történhet manuálisan és tömeges betöltő fájl termékek segítségével.

A betöltőfájl segítségével lehetőség nyílik a termékek megadására és regisztrálására egy fájlon, így nem kell egyesével manuálisan regisztrálni. Tömeges betöltés funkció kizárólagos, a rendszerbe még nem regisztrált GTIN kódok új regisztrálásakor. Ha a GTIN kód már létezik a DRS rendszerben, manuális feltöltést kell használni a WEB interfészen keresztül. A tömeges betöltőfájl a termékregisztrációs felületről letölthető .xls fájl, melyet .csv fájl-lá átalakítva lehet feltölteni a sikeres regisztrációhoz.

Tömeges betöltő fájl használati útmutatója a következő linken érhető el:  Betöltő fájl használati útmutatója

Minta termékek megküldése és termék audit

Sikeres adatmegadást később mintaterméket kell küldeni a MOHU, valamint a visszaváltó automata gyártók számára, akik által valósulhat meg a minta termékek ellenőrzése és jóváhagyása.

Minden, a Partner Portálon keresztül regisztrált termék esetében szükséges mintacsomagolást beküldeni auditálásra, így az egyutas és többutasra van. Kizárólag a mintatermék beküldésével véglegesíteni a regisztrációs folyamatot.

Termékminták megküldésének címzettjei és termékminta darabszámok a termékregisztráció típusának megfelelő dokumentum elérhetősége a következő linken érhető el:  Termékminták megküldésének címzettjei

Forrás: MoHu.hu

new-item-last-login