Alapítványok személyes illetékmentessége 2020.01.01-től

Teljes személyes illetékmentességben részesül az alapítvány, ideértve a közalapítványt is [Itv. 5. § (1) f)].

 

Feltétel 2019.12.31-ig:

az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett [Itv. 5. § (2)].

 

2020.01.01-től
hatályos módosítás új fogalmat adott az alapítványra. Így az Itv. rendelkezése szerint az alapítvány akkor részesül személyes illetékmentességbe, ha közhasznú minősítéssel rendelkezik, tehát megszerezte a Civil törvény szerinti közhasznú jogállását [Itv. 102. § (1) v)].

 

Közhasznú minősítés feltétele a két éves folyamatos működés. A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a két éven belül is (a még közhasznú minősítéssel nem rendelkező) újonnan létrejött alapítvány kérje az illetékmentességet az alapítás évében és az azt követő két évben, ha vállalja, hogy az alapítás évét követő második év végéig e feltételeknek eleget tesz, vagyis megszerzi a közhasznú minősítést [102. § (1) v)].

 

A 2019.12.31-én már működő alapítvány is kérheti a feltételes illetékmentességet, ha vállalja, hogy 2022.12.31-ig megszerzi a közhasznú minősítést. Az alapítványnak 2023. január 15-ig igazolnia kell, hogy a Civil törvény szerinti közhasznú jogállást szerzett [Itv. 99/T. §].

 

Ha az alapítvány a fenti időpontig nem szerzi meg közhasznú besorolását, igénybe vett mentességre tekintettel meg nem fizetett illetéket az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal megnövelt összegben köteles az állami adóhatóság felhívására megfizetni. Az alapítvány megszűnése esetén e fizetési kötelezettség az alapítót vagy annak jogutódját terheli [Itv. 87. § (6)].

 

Változatlan az a feltétel, hogy az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett [Itv. 5. § (2)].

 

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login